Velkomin á heimasíðu LAUSNAR

LAUSN, fjölskyldumeðferð og ráðgjöf, Sæviðarsundi 74, 104 Reykjavík. Sími 6985881, póstfang:

LAUSN, er fyrirtæki sem býður upp á meðferð, ráðgjöf, handleiðslu og kennslu fyrir einstaklinga, fjölskyldur og hópa.

LAUSN sinnir þörfum fullorðinna sem og barna óháð aldri. Fyrirtæki og stofnanir geta óskað eftir þjónustu þessari jafnt sem einstaklingar.

LAUSN er fyrir þá sem vilja á eigin forsendum eða fyrir tilstuðlan annarra ná meiri árangri í lífi og starfi.
Meiginmarkmið:
• Að vinna eftir lausnamiðaðri hugmyndafræði (Solution Focused Brief Therapy)

• Að veita sérhæfða og sveigjanlega þjónustu í meðferð og ráðgjöf fyrir einstaklinga, pör/hjón, fjölskyldur og fagfólk.

• Að veita séhæfða handleiðslu og kennslu meðal annars í tengslum við helstu menntastofnanir landsins

• Að halda námskeið fyrir stofnanir og fyrirtæki, sem miða að því hjálpa fólki að ná meiri árangri í lifi og starfi.

Lausn, fjölskyldumeðferð og ráðgjöf er til húsa í Sæviðarsundi 74

Posted on Dec 11, 2007 - 06:35 PM by Hannes
Lausnamiðuð nálgun

Lausnamiðuð nálgun - að koma auga á það sem er að virka !

Þegar við erum í vanda eða erum ekki að ná árangri, þá spyrjum við okkur sjálf gjarnan “af hverju”- spurninga. Við viljum finna ástæðuna fyrir vandanum. Þetta getur verið mjög tímafrekt, krefjandi og erfitt og ekki alltaf til árangurs. Orsök þess að okkur líður ekki vel eða okkur er ekki að takast, á sér ekki alltaf eina einfalda skýringu.
Þegar við viljum breyta einhverju í lífi okkar, hvort sem það er persónulega eða í sambandi við vinnu, þá vitum við líka hvernig við viljum ekki hafa hlutina. Ef við hins vegar gefum okkur tíma til að hugsa hvernig við viljum hafa hlutina, þá erum við að hugsa fram á við og komum auga þau markmið sem eru eftirsóknarverð.
Fólk í vanda leitar gjarnan fyrst eftir ráðum hjá fjölskyldu og vinum, en margir leita sér aðstoðar hjá sérfræðingum. Það getur verið stórt skref að taka en getur gert gæfumuninn og því fyrr því betra.
Þegar fólk er líkamlega veikt eða slasað eru flestir sammála því að nauðsynlegt sé að leita til sérfræðings. Í þeim tilvikum þegar um sjáanleg meiðsl eða ákveðna líkamlega sjúkdóma er að ræða þá eru orsakirnar greindar og vísindalegar niðurstöður eru fyrir því hvaða lausn er æskilegust. Þetta liggur ekki eins ljóst fyrir þegar fólki líður illa eða er ósátt.

Posted on Dec 11, 2007 - 06:30 PM by Hannes Námskeið í lausnamiðaðri nálgun í lífi og starfi

LAUSN, fjölskyldumeðferð og ráðgjöf, býður upp á námskeið í lausnamiðaðri nálgun. Lausnamiðuð nálgun er áhrifamikil gagnleg og margreynd aðferð til jákvæðra breytinga hjá einstaklingum, fjölskyldum, hópum, stofnunum og fyrirtækjum. Með þessari nálgun er lögð áhersla á að fólk einblíni ekki á vandamálin og orsök þeirra við úrlausn mála heldur sjái það sem er að virka og geri meira af því. Sjónarhornið er lausnin (ekki vandamálið), framtíðin (ekki fortíðin) og hvað gengur vel (ekki illa) og það leiðir til jákvæðs og raunsæs árangurs. Með sjónarhornið á lausnir hafnar þessi hugmyndafræði hefðbundnum hugmyndum sem álíta að besta leiðin til árangurs sé að finna orsök vanda, með því að skilgreina hann, tala um hann og álykta út frá honum.

Markmið og tilgangur námskeiðsins er að sýna fram á árangursríka aðferð til að ná meiri árangri í lífi og starfi.
Á námskeiðinu eru kynntar ýmsar leiðir að þessu marki og ýmis tækni kennd sem hefur verið notuð og rannsökuð af fagfólki í ýmsum stéttum með miklum árangri.
Námskeiðið er 10 tímar og skipulagt eftir nánara samkomulagi.
Námskeiðið er hægt að panta fyrir hópa, til dæmis starfsmannahópa.
Nánari upplýsingar í síma 6985881 eða á netfangið

Posted on Nov 29, 2007 - 10:58 AM by Hannes Kennsla

Námskeið í lausnamiðaðri fjölskyldumeðferð

Lausnamiðuð fjölskyldumeðferð hefur þróast á sl. 30 árum, og eru helstu frumkvöðlar hennar hjónin Insoo Kim Berg og Steve de Shazer, en þau eru því miður bæði nýlega fallin frá. Þau hafa skilið eftir sig fjölmargar bækur og greinar um þessi fræði og hafa haft gífurleg áhrif á þróun fjölskyldumeðferðar um allan heim.
Námskeiðið byggir á þessum fræðum og er ætlað fagfólki í vinnu með einstaklinga og fjölskyldur. Helstu áherslur eru þær að leitað er eftir styrkleikum og jákvæðum breytingum í lífi fólks. Litið er svo á að ábyrgðin liggi hjá einstaklingnum sjálfum enda sé hann sérfæðingar í eigin lífi og honum hjálpað við að setja sér raunhæf markmið og ná þeim. Lögð er áhersla á fjölskylduna og styrkleika hennar til jákvæðra breytinga.
Í þessari nálgun er unnið með undantekninguna frá vandanum sem er lykillinn að lausninni!

Markmið námskeiðsins er að gefa þáttakendum kost á að kynnast nýjum áherslum í meðferðarvinnu.
Að gefa þáttakendum kost á að æfa sig í að beita aðferðinni.
Að kenna þáttakendum ákveðna tækni til að nota í vinnu með einstaklinga og fjölskyldur.

Kennari er Helga Þórðardóttir, félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur.
Nánari upplýsingar fást í síma 6985881 eða á

Posted on Nov 29, 2007 - 10:37 AM by Hannes
Námskeið í “Ég get” -aðferðinni

LAUSN, fjölskyldumeðferð og ráðgjöf býður upp á námskeið fyrir leik- og grunnskólakennara yngri barna. Námskeiðið er 10 klukkustundir og er hægt að tímasetja það eftir þörfum. 

Börn eru klár!

Námskeið í Ég get- aðferðinni, sem byggir á bókinni, Börn eru klár, eftir finnska rithöfundinn og geðlækninn, Ben Furman í þýðingu Helgu Þórðardóttur.

Ég get- hugmyndafræðin byggir á lausnamiðaðri nálgun og er í bókinni sett upp á skýran og markvissan hátt sem 15 skrefa ferli sem búið er að þróa og reyna á árangursríkan hátt. Grunnhugsunin er, að þegar börn eiga í erfiðleikum með ákveðna hluti eða hegðun, þurfi ekki endilega að skilgreina það sem vandamál, heldur er litið svo á að börn eigi einungis eftir að tileinka sér ákveðna færni til að ráða betur við aðstæðurnar og sumir þurfi meiri tíma en aðrir til þess.
Aðferðin hjálpar barninu að leysa erfiðleika sína á mjög jákvæðan og uppbyggilegan hátt þar sem styrkleikar þess og jákvæðir eiginleikar eru dregnir fram, auk þess sem áhersla er lögð á að æfa það í almennri samskiptafærni.

Það er gaman að að hjálpa börnum að læra nýa færni og sjá gleðina skýna úr augum barna þegar þeim er að takast vel upp.
Hrós er öflugt stjórntæki og miklu öflugra en skammir og refsingar, þetta hafa vísindamenn komist að, en samt föllum við, sem erum að ala upp og annast börn, stundum í þá gryfju að skamma og vera með aðfinnslur þrátt fyrir þessa vitneskju.

Markmið námskeiðsins:
Að kynna árangursríka leið til að hjálpa börnum
Að gefa þátttakendum möguleika á að tileinka sér aðferðina sem hér er kynnt
Að veita þátttakendum innsýn í lausnamiðaða hugsun

Kennari: Helga Þórðardóttir, félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur.
Helga hefur starfað sem kennari á öllum stigum skólakerfissins og sem félagsráðgjafi og stjórnandi í 20 ár. Hún rekur LAUSN, fjölskyldumeðferð og ráðgjöf.
Allar frekari upplýsingar er hægt að fá í síma 6985881 eða á netfanginu

Posted on Nov 29, 2007 - 11:21 AM by Hannes